Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Zážitkový program s výukou angličtiny

PROLOG K VENKOVNÍMU VZDĚLÁVANÍ

 

Pohyb, dovednost, která byla vždy na prvním místě od doby, kdy se člověk pustil do výchovy svých a cizích ratolestí. Od athénských palester a gymnasií, spartských cvičišť, přes rytířský středověk, krásu těla opěvující humanismus až po národnostní hnutí 19. století, vždy byl pohyb a jeho výcvik podstatnou částí edukace. Smutně se dívá nato, jak pohyb postupně mizí ze škol a volného času nás všech. Často a chybně se domníváme, že v době digitalizace a robotizace můžeme nechat své tělo upadat. A však rozvoj tělesnosti prostřednictvím pohybových aktivit v rozměru celoživotním je prvořadým příkazem pro naplňování lidství. Pohyb je výrazem toho, nakolik bereme vážně sebe sama jako plnohodnotného nebo nenaplněného člověka. Je nejzřetelnějším výrazem kvality lidské existence. Osobně, jako volnočasového instruktora a učitelé angličtiny, je mi velmi líto, když vidím a slyším, že pohyb není v dnešní škole potřeba. Nápady na oživení výuky již z dob Komenského jsou vystřídaný direktivními metodami. Skinnerová teorie programového učení vytlačuje Deweyho myšlenky o zážitkovém učení. Nedostatek pohybů, omezení kreativity a příliš málo nových podmětů vede k tomu, že žáci a studenti ztrácí o učení cizího jazyka zájem. Vyrůstal jsem na Foglarových knihách, na záhadě Stínadel a Rychlých Šípech. Když si vzpomenu na mé dětství a Foglara, je to on, kdo dokázal rozpohybovat městské sídliště, vnést do školních přestávek energií a do skatu, kde jsem chodil, nám vnesl Foglar jakési mystérium. V poslední době se v kruzích pedagogů hovoří o zážitkové pedagogice. Vedle kluků z Prázdninové školy Lipnice je pro mě Jaroslav Foglar dokonalým prototypem zážitkového pedagoga. „Zážitkové učení“, které Foglar reprezentuje, není omezeno na samotný pohyb, Naopak toto „učení“ je prezentováno v triádě: základní úkol – intelektuální zátěž – fyzická zátěž. Chce-li Mirek Duším vyřešit hlavolam, musí nejprve prokázat bystrý úsudek a poradit si s řadou úkolů a poradit si s řadou záhad a šifer. Teprve potom je potřeba vyvinout fyzické úsilí a předvést pohybové úkony. Svým způsobem toto schéma vystihuje zážitkové učení, které koneckonců ve školách postrádáme. Přimlouvám se tedy zato, aby výchova zážitkem v době moderních technologií získala své místo ve škole a pohyb byl zařazován do širších smysluplných celků. Někdy stačí málo, někdy je méně více. Tak nás tomu učil Jestřáb Jaroslav Foglar. 

 

Část 1 prožitkové programu s prvky výuky angličtiny

 

Aktivity na ráno a dopoledne

1.)  POZNEJ PRAVDU

Čas: 20 minut

Cíl: bližší poznání účastníků programu, komunikační kompetence

Lingvistický cíl: procvičení otázek, slovíčka: ME and My personality

Realizace:

 1. Žáci dostanou A4 papír a je jím řečeno, ať do každého rohu napíší informací o sobě. Ve třech rozích bude informace pravdivá, v jednom rohu nepravdivá.
 2. Žáci libovolně chodí mezi sebou, dívají se na papíry ostatních spolužáků a hádají, která informace je nepravdivá. V tuto chvíli pravdivou či nepravdivou informaci žák neprozrazuje.
 3. Žáci udělají kruh. Každý ukáže svůj papír, řekne, co ostatní hádali za nepravdu a uvede, jaké informace jsou pravdivé

 

2.) TOALETNÍ PAPÍR

Čas: 15 minut

Cíl: poznání spolužáků a jejich zájmů

Lingvistický cíl: slovíčka ME and My Life

Realizace:

 1. V kruhu necháme kolovat toaletní papír a žákům řekneme, ať si každý vezme libovolný počet ústřižků z tohoto papíru.
 2. Žáci mají ústřižky. Ke každému ústřižku řekne žák jednu větu o sobě, svých zájmech, rodině, osobním životě apod. Žák, který si natrhal nejvíce ústřižků, řekne vět nejvíce, ten, kdo má jen jeden ústřižek, řekne jednu větu.

 

3.) TANK

Čas: 10 minut

Cíl: energize – nastartovat účastníky k další aktivitě, jedná se o pohybovou a dotykovou aktivitu

Realizace:

 1. Žáci udělají dvojice a v nich se postaví do kruhu
 2. V dvojící vždy ten slabší vyskočí silnějšímu na záda. Učitel řekne slovo TANK, žáci seskočí ze zad partnera a běží okolo kruhu ke svému partneru, ke kterému po doběhnutí opět skočí na záda.
 3. Ten, kdo doběhne jako poslední, vypadává, až nám na konci hry zůstanou pouze dvě dvojice.

POZNÁMKA: Pokud mají žáci pohybová omezení, netvoří zdravý kolektiv, hru nehrajeme. Hra je pohybová a vždy zde hrozí zranění. Z vlastní zkušenosti tuto hru hrají na táborech již dva roky, a nikdo se při ni nezranil. Dětí ji mají rády. Poznají se při hře vzájemně a na další aktivitu, která může být statická, se rozpohybují.

 

4.) UDĚLEJ LAJNU

Lajna – popularni zážitková aktivita

Čas: 15 minut

Cíl: poznej ostatní

Lingvistický cíl: ptaní otázek

Realizace:

 1. Žáci se seřadí do svou skupin, uděláme dvě lajny (buď z lana, laviček, cokoliv, co uznáme za vhodné), na které se žáci postaví, tak, že se nedotýkají země.
 2. Žákům řekneme, ať se seřadí: od největšího po nejmenšího, podle počtu domácích zvířat, podle počtu sourozenců, podle věku, podle měsíce narození (leden – začátek, prosinec – konec).
 3. Při seřazování se žáci nesmí dotknout země. Musí spolu komunikovat a zjistit, kdo se například narodil v lednu, kolik má sourozenců apod. Učitelé poté ptaním se otázek lajnu zkontroluje. Tým, který se seřadil správně je vítězem. V případě správnosti na straně obou týmu roli hraje rychlejší seřazení.

Blog Angličtina FM bude postupně přinášet další volnočasové a zážitkové aktivity vhodné například pro mimoškolní výuku angličtiny nebo letní tábory. Sledujte proto tento blog aby vám neunikly ty nejzajímavější a nejoblíbenější prožitkové programy.

No Comments Yet.

Co si o tom myslíte vy?

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *