Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Metody výuky angličtiny – jak zvolit tu správnou?

Vybrat si v nepřeberném seznamu tu správnou metody výuky cizího jazyka bývá někdy pořádný oříšek. Jazykové školy se na marketingovém poli předhánějí v nabídce těch „nejlepších“ metod a tak studenti se při výběru správné jazykové školy setkávají s pojmy jako Callanova metoda, Let´s talk, výuka pomocí hudby, sugestopedie, TPR, CLT, Task-based language teaching nebo zážitkové pedagogické učení. Každá z těchto metod je jiná, každá zažila svůj vrchol i pád v jiné časové epoše, a každá má svým způsobem pro studenta určité benefity. Jaké? Na to se podíváme v tomto článku.

Nově jsem upravil koncept výuky angličtiny 1na1. V čem tato metoda spočívá? Podívejte se na článek.

Task-based language learning

 

Jedná se o metody hojně využívanou při frontální výuce na středních a základních školách. Student během této metody vyplňuje cvičení připravená pedagogem a nové poznatky přijímá především učením nových pojmů „zpaměti“. Efekt této metody není příliš vyzdvihován, jelikož se jedná o způsob učení, při kterém studenti snadno ztrácejí informaci a soustředí se na jiné myšlenky. Tuto metody bych volil v případě  zafixování určitých gramatických jevů a přípravě studenta na části maturitní zkoušky nebo jiné testovací úlohy. Student tedy vyplňuje cvičení samostatně a pedagog mu posléze poskytne zpětnou vazbu na chyby a podpoří zafixování jednotlivých gramatických jevů.

Přímá metoda výuky angličtiny

Jazykové učebnice slouží jako pomocný prostředek ve výuce. Lektor vždy provede analýzu učebnice a pro studenta vybere nejvhodnější pomůcky.

Přímé metody zažily největší rozmach v 50 letech minulého století. Doba, kdy psychologové Skinner, Thorndike představily své behaviorální koncepty. Tato metoda má silné psychologické pozadí založené na behaviorálním směru – tedy pozitivním a negativním zpevňování, nicméně nebere v potaz myšlenky humanistických psychologů. Meta-kognice je zde ignorována, a tak se v procesu učení můžeme setkat s tím, že student ztrácí motivaci a učení je pro něj flustrující.

Nejčastěji využívanou přímou metodou je Callanova metoda. Pedagog položí studentovi otázku z metodické učebnice a student na ní musí odpovědět, způsobem, jak se tomu učí v učebnici Callana. Metoda může být vhodnou pro ty, kteří mají tendence stále využívat český jazyk v anglické výuce. Metoda pracuje s pojmy pozitivní a negativní zpevňování. Odpoví-li student na danou větu správně, dostane pochvalu (typu very good, well done…), odpoví-li špatně, je veden k tomu, aby danou větu zopakoval správně.

Metodu bych volil v případě, že student nedokáže začít s učením angličtiny. Může být introvertnější osobnosti, mít tendenci stále používat český jazyk nebo být méně komunikativní. Uplatnění příliš nenajde v heterogenní třídě a mezi středoškolskými studenty. Ti si přejí o věcech diskutovat, nikoliv reprodukovat naučené fráze, proto je tento způsob učení pro ně nudný a málo motivující.

 

Komunikační metody ve výuce angličtiny

Myšlenkové mapy – způsob, jak ulehčit učení

 

Své uplatnění zažívaly v šedesátých letech s rozvojem humanistické a kognitivní psychologie. Tyto metody, kterých může být vicero, při procesu učení využívají poznatků meta-kognice a interpersonálních vztahů. A tak se během učení vytváří pozitivní vztah mezi pedagogem a studentem, vztah založený na důvěře a otevřenosti. Studentovi jsou předkládaný situace, do kterých se může dostat a během kterých bude potřeba využít angličtinu. Chyba je chápana jako nutná součást výuky, na rozdíl o přímé metody a programového učení zde není potřeba ji fixovat, z výuky se tak odstraňuje stres. Lektor využívá nejrůznějších komunikačních her, inscenačních metod a jiných aktivizačních taktik. Setkáme se zde s hraním rolí, vzájemnou komunikaci mezi dvěma studenty a navozením atmosféry, jako bychom byli například v Anglii nebo Americe. Metodu volím obzvláště mezi středoškolskými studenty, kteří již myslí abstraktně a o věcech rádi diskutují. Metody dále vhodně kombinuji s programovým učením a přímými metodami, především pozitivním zpevňováním poznatků. Rád také využívám myšlenkových a pojmových map. O nich si více povíme v příštím článku. 

 

Zážitkové pedagogické učení ve výuce angličtiny

Všichni si rádi hrajeme – hra odbourá stres ve výuce. Toto je ukázka ze zážitkového kurzu se zaměřením na výuku angličtiny.

 

Znáte to, děti ale i dospělí si rádi hrají. Tato metoda, velmi podobna komunikačním technikám, je založena na přijímaní nových poznatků prostřednictvím her, komunikačních metod a jiných nových taktik. Pracuje se zde s pojmem nevědomí. Učení probíhá tak, že studentovi je zprostředkováno poznání a zážitek, díky kterému si konkrétní věc snadněji zapamatuje, bez memorování, učení pod stresem a frustrací. Student se může dostat mimo svou komfortní zóny, kterou si díky nového zážitku rozšíří a ve svých znalostech cizího jazyka se posunuje stále kupředu. Hry a metody, jak dosáhnou poznání, jsou různorodé. Tento blog se jimi zabývá a bude přinášet nové tipy a triky k zážitkové pedagogice.

Uplatnění nacházejí především v mimoškolním prostředí, jako jsou letní tábory, jazyková soustředění, ale také v alternativních školách. Stále častěji vznikají Montessori školy, školy uplatňující projektové vyučování a globální výchovu.

 

 Alternativní metody výuky angličtiny

 

Sugestopedie – učení se děje jen tehdy, pokud student nemá mentální zábrany a bloky. Ve výuce je navozena relaxační atmosféra, pomocí uklidňující hudby, například. Dnes je prokázáno, že speciální vlnové délky podporují učení a dokáži odstranit poruchy učení. Tyto vlny (například Mozartův efekt) student během učení poslouchá a tím snadněji získává nové poznatky. Nebo tyto vlny dokáži redukovat speciální poruchy učení a lehké mozkové disfunkce, jako je ADHD apod.

CLIL – studenti jsou po celý vyučovací den ve škole vystaveni anglickému jazyku, tak, že se učí všeobecně vzdělávací předměty v anglickém jazyce.

TPR – učení pohybem, správná koordinace pravé a levé mozkové hemisféry. Metodu využívám často, především ve výuce dětí, které si potřebuji vše ohmatat, vyzkoušet a být v pohybu.

Gramatický překlad – starší metoda, překládá se text v anglickém jazyce. Ze zkušenosti tuto metodu rádi využívají ti, co se učí technickou nebo obchodní angličtinu.

Tichá cesta – cílem je, aby učitel řekl co nejméně a žák se učí přirozenou cestou.

Výuka přes skype – taková, kde chybí osobní kontakt mezi pedagogem a studentem. V komunikačním procesu je tato cesta velmi neefektivní a výsledky nepřináší. Z vlastní zkušenosti ji také nedoporučuji, i  když ji spousta jazykových škol nabízí. Osobní kontakt mezi příjemcem nových informací a vysílačem nových informací je vždy nenahraditelný jakoukoliv moderní technologií. Když vezmeme v potaz, že se jazyk učí přirozenou cestou, tak výuka přes webkameru rozhodně přirozená cesta není. 

 

Z mého pohledu je nejefektivnější kombinace výše uvedených metod. O správnosti vás přesvědčí lektor nebo učitel, který má vystudovanou pedagogiku a teoretické poznatky dokáže převést do praxe.

U lektora není tak důležité, co vše umí, kde všude získal zkušenost, ale jaký má přístup ke svým studentům a nakolik je dokáže nadchnout. Na trhu mám několik učebnic pro výuku cizího jazyka, ty však slouží jen jako metodická pomůcka k výuce. Úkolem lektora a pedagoga je tuto učebnici, neboli coursebook, analyzovat a pro výuku zvolit tu správnou. Samozřejmě učebnice není jedinou metodickou pomůckou. Ve výuce využijeme obrazové karty, audio pomůcky, moderní technologie, nejvíce ale náš zdravý rozum. Správné metodické vedení pedagogem vždy stojí nad nejmodernějšími metodickými pomůckami.

Proč bychom se měli učit anglicky.

 

 

Správný lektor anglického jazyka

 

Takový lektor by měl být filologem, psychologem a metodikem. Ve svých přípravách na výuky by měl čerpat poznatky nejenom ze skladby anglického jazyka, ale převážně do svých příprav na hodinu by měl zapojit zkušenosti z metodiky a didaktiky cizího jazyka a psychologie – obecné, vývojové, sociální a neuropsychologie. O psychologických poznatcích ve výuce si povíme v dalším článku.

 

Doučování angličtiny      Kontakt

No Comments Yet.

Co si o tom myslíte vy?

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *