Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Angličtina 1na1

Výuka angličtiny metodou „1na1“

Na letištní přepážce se Vás dotazují na věci, které převážíte ve svém zavazadle, na obchodním jednání stojí před vámi cenová nabídka, kterou máte prezentovat ostatním, ve škole dostanete za úkol připravit si prezentaci o Velké Británii a projekt prezentovat před třídou, jste na dovolené a rádi byste si v restauraci objednali šálek čaje, pracujete jako zdravotní sestra v zahraničí a pacient si vám stěžuje na bolest v břiše, to vše jsou situace, ve kterých se můžete ocitnou a je potřeba, aby jste z češtiny narychlo přepnuli na angličtinu. Situace, kde nezáleží na tom, zda-li uděláte chybu v použití předbudoucího času. Důležité je kouzelné slovíčko mluvení, neboť komunikace bývá vítězem.

Základem angličtiny je komunikace

Komunikaci tvoří tři základní prvky – vysílač, přijímač a prostor, ve kterém se šíří naše zpráva. Poslední zmíněnou věc učením příliš neovlivníme, ale nakolik efektivní bude naše zpráva, kterou „vysíláme“ a nakolik tuto zprávu přijmeme a pochopíme, záleží na nás samotných a také předchozí přípravě. Uveďme proto příklad s manažerem, který prezentuje svému týmu obchodní výsledky. Pokud je jeho hlas čistý, má správnou výslovnost, volí správná slova a formulace, dokáže využít řeč těla, nedělá příliš nápadné syntaktické chyby, je jeho zpráva, kterou jako vysílač vyšle příjemcům, čistá a srozumitelná. Jsou zde také příjemci. Porozumí -li anglické zprávě a dokáži si přeložit její význam, v komunikaci nenastává problém. Ten se vyskytne v případě, že daný manažer prezentující projekt nemá dostatečné jazykové schopnosti a přípravu a přijímači nemají takové jazykové znalosti, aby byli schopni dekódovat význam anglické zprávy. Situace, která nastává dnes a denně a když se tak stane, není vůbec důvod k panice. To, že angličtině někdo neporozumí, bývá normální záležitosti. Vždyť naučit se nový jazyk bývá to nejtěžší, čemu se naučit můžeme. A musíme také počítat s tím, že chybu uděláme. A však je důležité, jak se z dané chyby poučíme a jaké kroky podnikneme, abychom pro příště dělali věci lépe. Pomocníkem v tomto ohledu nám může být lektor anglického jazyka a mentor v jedné osobě. Proces výuky angličtiny bych přirovnal k velké lodi, která musí doplout na ostrov jménem „Umím anglicky“ a moře bývá někdy neklidné. Ano, klidné moře nikdy neudělalo zkušeného námořníka. Veškeré pády a pocity zklamání, které můžeme pocítit, když se učíme cizímu jazyku, nás ale v první řadě dělají silnějším a zkušenějším. Veškerý neúspěch je odrazovým můstkem k dalšímu úspěchu. Jazykový lektor v tomto případě vám dopomůže na cestě za stanoveným cílem a bude vám na ní oporou.

Angličtina 1na1

Angličtina 1na1

Na tomto principu vyučují angličtinu já. Nejsme jen lektorem angličtiny, jsem také mentorem, coachem, tak trochu psychologem, lingvistou, didaktikem a učitelem. Je důležité mít určitou míru empatie,chápat klientovy potřeby a vidět jeho pokrok, je důležité neustále přicházet s aktivitami, které studenty motivují a přinášejí jím nové poznatky, mít krok s trendy v oblasti vzdělávaní je také věcí, bez které se jako učitel anglického jazyka neobejdu. S klientem sestavíme plán, stanovíme cíle a zvolíme takové metody, které jsou s ohledem na úroveň studenta a jeho schopnost učit se nejefektivnější. Když jsem zmínil, že mluvit anglicky je jako kormidlovat loď, podle toho taky postupuji. Když vidím, že se student řítí do útesů, nasměrují jej na správný proud. Naučím jej ovládat kormidlo a ukážu mu cestu, kde se ostrov „Mluvím anglicky“ nachází.

Současná výuka anglického jazyka

Výuka angličtiny dnes často začíná již v předškolním vzdělávaní. Problém je takový, že i přes poznatky projektového a skupinového vyučování se stále učí frontálně. A student, který se učí ve skupině několika dalších studentů, často v hodině slyší stále češtinu a nedostává se mu individuální pomoci. Navíc, škola nám často říká, čemu bychom se měli učit, a však opomíjí nejdůležitější věc – konverzaci. Tyto frontální metody jsou založeny pouze na přenášení poznatků zkušenějšího učitelé, ale student si při nich angličtinu nevyzkouší a pokud se něco naučí memorováním, brzy novou informaci zapomene. Opačným přístupem je projektové vyučování a individuální přístup. V tzv. mé metodě 1na1 se dokáži plně věnovat klientovým potřebám, angličtinu přizpůsobit tomu, aby ji student rozuměl a také efektivně pracovat s chybami, které klient dělá. Nezáleží na tom, jestli je student začátečník nebo pokročilý, jestli potřebuje odstranit jazykovou bariéru nebo se připravit na maturitu, odstranit chyby, které v angličtině dělá a posunout svou úroveň výše. Než začne výuka, se studentem vždy nastavíme cíle a kurz probíhá individuálně dle potřeb klienta. V hodinách anglického jazyka vytvářím autentické anglické prostředí, které prolomí bariéry a student se tak naplno ponoří do jazyka. Když se studentem zvolím individualizovaný program výuky angličtiny, vím, že přinese výsledky.

Celé léto jsem trávil jako učitel angličtiny na anglickém intenzivním kempu. Odměnou my byl dopis studentky Šárky. Mimo jiné v něm napsala: Každý den, než jsem se začala s Tebou učit anglicky, jsem byla při každé konverzaci nervózní a pořád si opakovala, že se už nikde nemohu posunout. S tebou jsem dostala pocit, že už jen neexistuji, že žijí naplno a těším se nato, až vyjedu třeba do Anglie a s důvěrou v mé jazykové znalosti bude život krásnější. Ukázal jsi mi, že selhání je prvním krokem k úspěchu. Naučit se novému jazyku přece není snadné, ale stojí zato se o to pokusit, protože potom se vám otevře nový svět.  Díky zato, že jsi mi dal důvěru, že jsi mi dal oporu, své srdce a to v době, kdy jsi ještě neznal pořádně ani mé jméno. Jsem pyšná nato, že můžu říct, že jsem lepším člověkem. Tento týden byl prvním krokem k lepší budoucnosti, a za to vás všechny z celého srdce mám ráda. One Love.

Říkám každému, že ve výuce angličtiny je angličtina pouze sekundární věcí. Důležitou věcí, která během výuky přichází, je osobní rozvoj, radost z pokroku a uvědomění si svých schopností.

Intenzivní kurz angličtiny 1na1

A v čem vám ve zkratce pomohu:

 • Pomohu vám získat sebedůvěru
 • Naučím vás prezentovat v anglickém jazyce
 • Rozmluvím vás
 • Společně si rozšíříme slovní zásobu a pokud budete si to přát, tak i gramatické jevy
 • Minimálně o úroveň vás posunu výše
 • Čeká na vás zkouška, pomohu vám s přípravou na ni
 • Zlepšíte si plynulost svého projevu a pochopení anglické zprávy

A v čem je metoda „1na1“ jedinečná?

 • Anglickým hovořícím prostředím, úroveň jazyka přizpůsobím Vám a ujistím se, že zprávě v angličtině rozumíte
 • Individualizovaný přístup, kde se neomezíme pouze na jednu jazykovou metodu a obecný cíl
 • Nepřetržitý kontakt s anglicky mluvícím lektorem
 • Mentoring
 • Nevyučují pomoci knih, ale rád si pro vás připravím konverzační materiály a jiné didaktické pomůcky, která vám pomohou
 • Počet lekcí záleží na vás a vašich časových možnostech – společná výuka může začít bez problému v šest ráno nebo deset večer
 • Konverzace, praktická cvičení a simulování situací. Učení je zábavou, která má přidanou hodnotu
 • Angličtina kdekoliv – u kávy, na horách, při procházce, v parku – neomezíme se pouze na jazykovou učebnu
 • Anglické workshopy, budete-li si přát – yoga, Qi gong, street workout, vycházka do hor, angličtina na kole, tance anglicky mluvících zemí, Novozélandská Haka, fotografický workshop, zážitkové učení a prožitkové outdoorové hry apod.

 

Kontakt

No Comments Yet.

Co si o tom myslíte vy?

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *