Tato webová prezentace, Angličtina FM,  nijak nesbírá data uživatelů. V tuto chvíli není možné se přihlásit k odběru newsletteru. Pokud tato možnost nastane, budete s předstihem informování o zásadách správy osobních údajů. Soubory cookies taktéž tento web nearchivuje. 

V případě, že se rozhodneme napsat písemnou elektronickou zprávu majiteli těchto stránek, Bc. Petru Křístkovi, bude kopie Vaši zprávy uchována po dobu nezbytně nutnou v emailovém klientovi majitele. V žádném případě nebudou vaše údaje poskytnu třetím stranám.