Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Jmenuji se Petr Křístek

Níže najdete pár vět o mé životní dráze

Karel Čapek říkal: „Když nemám co dělat, pracuji„. Já říkám: „Když nemám co dělat, pracuji na sobě„. Tato jediná věta dokáže vystihnou mou osobnost, mé cíle a hodnoty. Stejně jako každý jiný člověk, i já nejsem strom a vím, že příležitosti k růstu je všude spousta. Maturita na gymnáziu ve Frýdku-Místku mi vtiskla citát Per aspera ad astra už to jelo. Vystudoval jsem Anglický jazyk a Historii na Slezské univerzitě v Opavě. Momentálně dokončují studium pedagogiky a učitelství angličtiny a dějepisu na SLU. Odborně se zabývám metodickými postupy ve výuce u žáků se specifickou poruchou učení,  inovativními metodami  s využitím zážitkové pedagogiky v hodinách angličtiny a psychosociálními aspekty u výuky cizinců – dětí na základních školách. V dějepise je předmětem mého odborného zájmu multikulturní výchova.  Právě anglický jazyk se stal mým hnacím motorem na cestě kariéra. Již od prvního univerzitního ročníku jsem se začal zabývat výukou anglického jazyka, po formální i neformální stránce. 

Doučoval jsem angličtinu přes skype, pracoval jako lektor v jazykové škole a učitel dětí předškolního a školního věku. Když mi studenti děkovali za inspirativní hodiny angličtiny, přesvědčil jsem se o tom, že je mi souzeno pracovat s lidmi. K věcem jsem také začal přistupovat s pokorou a respektem. Čím dál víc jsem si uvědomoval, že každé mé rozhodnutí nemusí být tím správným, že největší nepřítel toho, že se něco povede je to, že věc může být pořád lepší. V duchu této myšlenky jsem přizpůsoboval i mé vyučovací hodiny. Obohatil jsem je o prvky neformálních metod a studenty více motivoval na jejich cestě s cílem naučit se mluvit anglicky. Nezapomněl jsem i na sebe. Absolvoval jsem kurz přímé výuky jazyka – tzv. Callanova metoda, mé jazykové kompetence jsem zdokonaloval na ERASMUS pobytu v Anglii v městečku Plymouth, na trénincích programu ERASMUS+ v Itálii, Chorvatsku, Polsku a Turecku jsem se seznámil s neformálními metodami vyučování. Spoustu jsem se toho naučil i na anglických táborech pro děti, na které pravidelně jezdím jako vedoucí a hlavní vedoucí.

Heslo The best classroom is roofed by sky a má sportovní povaha mě dovedla k outdorovému vzdělání a zážitkové pedagogice. Po tréninku ve Slovenských Tatrách jsem se začal naplno věnovat volnočasovému vzdělání mládeže a nové kreativitě team-buildingových her. Věřím, že pokud má být člověk úspěšný, musí správně naložit se svým volným časem. A tak, když je víkend, vyrazím na kolo, téměř závodně běhám, chodím po horách, které taky uklízím, rád cestuji a objevuji nové kultury nebo studuji alternativní medicínu a osobní rozvoj. Nyní se převážně věnuji výuce anglického jazyka dětí a dospělých. Pracuji s žáky mající lehkou mozkovou disfunkci nebo se  žáky – cizinci. U výuky dospělých a středoškoláků se řídím selským rozumem. Nevěřím v zázračné moderní metody, které slibuji nemožné. Ve výuce vždy vyžívám aktivity a metody, které studenty baví a mají pro něj přidanou hodnotu. A jelikož mám pracovní zkušenosti i z korporátní sféry a firem jako Varroc Lighting Systems nebo Media Tenor, zabývám se i obchodní a technickou angličtinou a překlady. Životopis si prohlédnete ZDE. Spojit se se mnou můžete na sociální síti LINKEDIN.

Kreativita

Spolehlivost

Empatičnost