Proč se učíme cizí jazyky?

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem, praví jedno známe pořekadlo. A opravdu, znalost více jazyků nám otevírá nové brány do světa, přináší nové pracovní příležitosti a dává radost z uvažování a mluvení. Cestování, studium, ale i volná čas si bez znalosti angličtiny nedokáži představit. Vždyť ji mám všude okolo sebe. V podobě literatury, filmů, kamarádů, objevování koutů světa, hudby, práce. Cesta k získaní dovedností potřebných k dorozumění a pochopení anglických textů není snadná, ale ani klikatá. Když je student správně metodicky veden, výuce se věnuje pravidelně a je podpořen vnitřní motivací, anglicky se naučí bez ohledu nato, zda-li má talent na jazyky či nikoliv.

 

Vyučovací metody Anglického jazyka

 

Callanova metoda – přímá metoda

Dnes známě několik metod výuky anglického jazyka. Osobně se řídím selským rozumem a metodám, slibující převratné naučení jazyka, nevěřím. Takto se profiluje několik jazykových škol a zneužívají k tomu tzv. přímé metody výuky (neboli Direct methods), jako je Callanova metoda. Princip je zde založen na neustálém opakování a mluvení. Callanova metoda je vhodná pro dospělé, kteří se s angličtinou v minulosti nesetkali. Poměrně rychle naučí základy jazyka a studenta dokáže rozmluvit. Oproti tradiční výuce je ale nevýhoda, že lektor bere veškerou aktivitu na sebe a i vedení výuky je pro něj náročné. V praxi to tedy vypadá tak, že po většinu času mluví lektor a student opakuje naučené fráze. Když udělá chybu, lektor jej okamžitě opraví. Navíc ve vyšších úrovních Callan obsahuje pravopisné chyby a učebnice jsou zastaralé. Psychologický podtext této metody lze porovnávat s behavioristickou teorií učení. 

Výuka prostřednictvím Callanovy metody je rozdělena do několika dílčích částí – opakování (této části je věnována převážná část vyučovací hodiny a jednotlivé lekce se několikrát opakují), čtení a diktát (zhruba po pěti minutách) a učení se nové látky. Princip této metody spočívá také v tom, aby student porozuměl rychlosti mluvy rodilého mluvčího. Tudíž počet slov, které lektor za minutu zopakuje, se pohybuje okolo 130. Tempo mluvy v Callanově metodě je opravdu rychlé.   

Metoda mluvením

Mnohem elegantnější metoda je založená na přirozené mluvě s využitím didaktických materiálů. Říkám ji Let´s Talk, neboli Rozmluvte se. Jazyk by se měl učit přirozenou cestou, poslechem, mluvením a čtením. Student zde ve výuce přichází s nápady, hodina je pro něj zábavou i přínosem, student je v hodině aktivní a přichází s nápady na vylepšení výuky. Lektor vše metodicky vede, motivuje studenta a dává mu zpětnou vazbu. Opíráme se zde o učebnice angličtiny, jako např. New English File, a jiné materiály. Lektor hodinu doplní o řadu anglických her, aktivit, poslechových cvičení, se studentem komunikuje, přináší cvičení na procvičení gramatických jevů a slovní zásoby.

Alternativní metody výuky angličtiny

Existují i jiné alternativní metody výuky anglického jazyka. Setkal jsem se například s výukou pomocí hudby, podprahovým poslechem určitých vlnových délek, díky kterým mozek lépe přijímá nové informace.

Důležité je, aby metoda studenta bavila a měla pro něj přidanou hodnotu Každý jsme jiný psychosomatický typ člověka a je na lektorovi, aby pro studenta zvolil tu správnou metodu.

Je také vhodné pracovat s online nástroji. Rád využívám tzv. myšlenkové mapy (Mind Maps), vhodné k jakémukoliv učení.

 

Správný lektor angličtiny vypadá takto…

Nebere veškerou aktivitu na sebe, umí být empatický, je klidný, vše rád vysvětlí, dokáže být kreativní a do výuky vnášet nové prvky, umí vás motivovat a inspirovat, neučí jen podle učebnic, rád šáhne po hrách, komunikačních aktivitách – a když ty vhodné nenajde, dokáže si je vymyslet, dá vám zpětnou vazbu a nasměruje na správnou cestu. Hodiny s ním vás budou bavit. Pokud takového člověka poznáte, máte vyhráno.

Platí pravidlo, že je důležité začít a vytrvat. S motivaci a vedením vám pomůže lektor angličtiny, první krok je ale vždy na vás, krok, který vás posune vpřed. A tak, pokud nic nezměníš, nic se nezmění .

 

Více na individuální výuka