Angličtina jako druhý jazyk

 

Angličtina jako druhý jazyk je povinná na základních a středních školách. Spousta studentů z ní skládá maturitní zkoušku nebo se přihlásí na Cambridge ESOL jazykové zkoušky.

Ve středoškolské angličtině je už kladen důraz na porozumění gramatických a lingvistických jevů, které nemusí být vždy jednoduché.

Jaké učebnice využíváme při výuce?

New English File – u mě favorit číslo jedna. Obsahuje cvičení na gramatiku, poslech, čtení a výslovnost. Šikovný lektor dokáže učebnicí využít ve svůj prospěch tak, že hodina více připomíná konverzační hodinu než-li tradiční výuku, student ale mimo anglickou mluvu rozvíjí např. čtení a slovní zásobu.

English Grammar in Use – je zde velice přehledně vysvětlená anglická gramatika včetně frázových slov. Najdeme zde cvičení k procvičení naučené látky.

New Headway – oblíbenosti těží na středních školách.

Technology – učebnice pro studenty technických oborů. Vyniká technologickou terminologií, jsou zde ale i obtížnější gramatické jevy.

 

UČÍME SE MLUVIT

A Anglicky. Výuka angličtiny na středních školách a gymnáziích má tu nevýhodu, že je opomíjená konverzace. Je to z důvodu časových, tak i kapacity. Pro učitelé je náročné vést konverzaci s dvaceti studenty ve třídě, obzvláště, když má každý odlišnou úroveň jazyka. A jak je nám již známo,cizí jazyk se nejlépe učí cestou mluvení. Malému dítěti taky nedáte učebnici jazyka, aby se naučilo mluvit. Musíte s ním mluvit. U teenagerů a dospělých je proces obdobný.

Možnosti ke konverzaci je všude spousta. Můžete vyrazit do zahraničí, např. na ERASMUS+ mládežnické výměny nebo Evropskou dobrovolnickou službu, zapojit se do komunity couchsurfingu a nebo pokud bydlíte v Ostravě, Frýdku-Místku nebo okolí, každý týden probíhá akce s názvem English Coffee Ostrava, kde se hovoří jen anglicky. Na procvičení není nic lepšího. Další kapitolou jsou lektoři. Ti vás připraví nejen po stránce hovorové, ale i gramatické. Bez ní to koneckonců nejde.

Platí pravidlo, že je důležité začít a vytrvat. S motivaci a vedením vám pomůže lektor angličtiny, první krok je ale vždy na vás, krok, který vás posune vpřed.

 

Certifikát, který doloží vaše jazykové znalosti.

Spousta studentů po několika letech nebo i hodinách studia angličtiny se přihlásí ke Cambridge zkouškám. Kdo zkoušku úspěšné složí, dostane certifikát jako doklad o dosažené úrovni. Obzvláště zkouška CAE, tedy jazyková úroveň C1, je uznávaná několika univerzitami, na pracovním trhu nás dále může zvýhodnit před konkurenty. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že dosáhnout na získaní certifikátu CAE není nic jednoduchého. Vyžaduje to hodiny tréninku čtení, poslechu, gramatiky. V máliku musíte mát i psaní. Na zkoušku se ale dá připravit. V knihovnách je spousta užitečných materiálů a testů z minulých let a trpělivý lektor s vámi zajisté probere celý proces zkoušky. 

KET – neboli Key English Test. Jedná se o zkoušku nejnižší úrovně všeobecné angličtiny která dokládá, že ovládáte základy angličtiny běžné konverzační situace v angličtině vás nezaskočí. 

PET – neboli Preliminary English Test a je určená pro studenty, kteří již dokáži se vyrovnat s běžnou anglickou komunikaci s rodilými mluvčími, nicméně se v poli angličtiny stále rozkoukávají.Za každý certifikát se platí poplatky, a tak je vhodnější na angličtině více zamakat a pokusit se o certifikát FCE.

FCE – neboli First Certificate in English a když zkoušku složíte, máte papírový důkaz o tom, že dokážete pracovat nebo studovat v anglicky mluvícím prostředí. Než se ke zkoušce přihlásíte, musíte být schopní napsat krátké zprávy v angličtině, vysvětlit myšlenkou a vést dialog nebo porozumět běžné angličtině třeba na BBC. A pokud si stále nejste jisti, ozvěte se lektorovi angličtiny a už s tím něco uděláte. 

CAE – neboli Cambridge Advanced Certificate in English. Nic jednoduchého, připravte se na hodiny studia a testování čtení a poslechu, pokud jste ale šikovní a studiu nějaký svůj čas obětujete, ničeho se bát nemusíte. Jde o zkoušku, která prokazuje, že dokážete pracovat nebo studovat v anglicky mluvícím prostředí. Setkáte se zde se složitějšími texty, gramatikou, oproti FCE zde budete muset více přemýšlet a lépe pracovat s časem. Bude po vás požadováno, abyste uměli napsat složitější zprávy nebo emaily, prezentovat složitější myšlenky nebo porozumět náročným novinovým textům.

FCE a CAE se řadí mezi nejběžnější zkoušky a učení na ně vás v angličtině určitě posune o stupeň výše. Podrobnější informace naleznete na stránkách British Council, kde můžete zkoušky také po zaplacení poplatku složit. Světově uznávanou zkouškou je i IELTS (International English Language Testing System). V zahraničí (u nás skládaná na počítači) je používaná zkouška TOEFL. Své zkoušky skládají i učitelé angličtiny. Mezi nejběžnější certifikáty patří TEFL, CELTA, DELTA. 

 

Více na individuální výuka Kontaktujte mne