Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Životopis

Osobní informace

motto: „Karel Čapek říkal: “ Když nemám co dělat, pracuji“. Já říkám: “ Když nemám co dělat, pracuji na sobě“.

Jméno: Petr Křístek             Email:  petr(zavinac)anglictinafm.cz

Národnost: Česká               Telefonní kontakt: 603 796 010

Bydliště: Frýdek – Místek

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Koordinátor anglických kempů (Angloville Česka a Slovenská republika)

  • hlavní koordinátor a zdravotník na anglických kempech pro dospěle, děti a juniory
  • zodpovědnost za tvorbu programu, bezpečnost a zdraví účastníků (včetně ošetřování a vedení zdravotní agendy), komunikace s anglickými rodilými mluvčími, veškerá celková koordinace programu včetně řešení všech nestandardních situací
  • výuka anglického jazyka formou konverzací, skupinových aktivit a vedení anglických workshopů a mentoring (učení studentů prezentačním dovednostem a individualizovaný coaching)

Vedoucí anglického tábora

 – Tvorba a vedení anglických lekcí pro děti ve věku 7-14 let, na bázi zážitkového vzdělávaní, příprava a realizace celotáborových venkovních a společenských her.

 – Zodpovědnost za vedení dětského oddílu a týmu lektorů – administrace, komunikace s rodiči, zdravotnická pomoc, organizace tábora.

 

Lektor anglického jazyka

 – výuka žáků a studentů všech věkových kategorií, se zřetelem na žáky ve věku od 5 – 10 let.

 – využíváni různých metod výuky cizích jazyků (přímá metoda, grammar-translation method, communicative language teaching, CLIL, TPR), TEFL aktivit a prvků gamifikace, vedení příprav ke Cambridge zkouškám (YLE, PET, FCE, CAE)

 

 

Lektor zážitkového vzdělávaní

 – příprava a realizace výměn mládeže v zahraničí, v rámci programu ERASMUS+.

 – tvorba volnočasových aktivit a prožitkových programů založených na neformálním a experimentálním vzdělávaní

 

Analytik Médií

 – příprava výstupu denního monitoringu médií a mediálních analýz pro významné klienty (Heineken, ERÚ, O2, Evropská unie apod.), překlady ČJ – AJ a jiné rešeršní práce

 – zdokonalení kompetencí: Time-management, efektivita, koncepční myšlení, sebereflexe, pečlivost

 

Exekutivní podpora, administrátor patentů

 – vedení administrativních, kancelářských a personálních operací. Exekutivní podpora více-prezidenta Varroc skupiny (podíl na přípravě konferencí, jednání, jazykové překlady)

 – podíl na zajišťování interní komunikace, patentová podpora – rešeršní práce, správa databáze

 

Reprezentant zákaznického servisu

 – práce v zákaznickém servisu: každodenní telefonická a osobní komunikace se zákazníky a partnery IC, poskytovaní informací, řešení nestandardních situací a stížnosti, zodpovědnost za služby IC. 

 – prodej vstupenek na kulturní akce pomocí několik rezervačních systémů, zodpovědnost za obnos peněz

 – marketing: podíl na přípravě propagačních předmětů regionu, webové prezentace a propagačních akcí

 

Dobrovolník v oblasti HR a marketingu

 – lídr týmu multikulturních projektů: realizace mezinárodních projektů na školách v regionu, jejich prodej, nábor zahraničních uchazečů o tyto projekty na českých školách, motivace týmu (poskytování vzdělávání, mentoring, team-buildingové aktivity)

 – propagace: správa komunikačních kanálů na sociálních sítí, webové prezentace, copywriting, příprava eventů a prvků guerilla marketingu, mediální komunikace a tvorba tiskových zpráv. 

 – organizace interní konference organizace v Maďarsku, organizace několika akcí pro veřejnost (obchodní dům, hotely apod.)

 

VZDĚLÁNÍ

Gymnázium Frýdek-Místek – všeobecné gymnázium

 

Slezská univerzita v Opavě – Anglický jazyk, Historie (titul Bc.)

   – bakalářská práce: Jack Kerouac – Cultural and Social View

    – studentské aktivity: organizace volnočasových akcí pro začínající studenty

Slezská univerzita v Opavě – Učitelství pro SŠ

– Učitelství pro střední školy (aprobace anglický jazyk a dějepis), (stále probíhá)

odborné předměty: pedagogika a její disciplíny, speciální didaktiky, psychologie (obecná, sociální, školní, vývojová, osobnosti), lingvistika a literatura, historiografie a historické vědy.

 – projekt diplomové práce: Využití zážitkových programů a outdoorových aktivit ve výuce anglického jazyka jako nástroj rozvoje jazykových kompetencí. 

 

 – aktivity: vedení ERASMUS klubu v Opavě (pomoc přijíždějícím zahraničním studentům, komunikace s ostatními univerzitními kluby, tvorba volnočasových programů pro studenty, realizace akce k výročí programu ERASMUS+)

              rešeršní práce na ústavu pro soudobé dějiny akademie věd (oblast bádaní – mimoškolní výchova)

 

Kurzy celoživotního vzdělávání

 – Outdoor education: týdenní kurz v Tatrách se zaměřením na zážitkovou pedagogiku

 – Instruktor zážitkových programů:  Prázdninová škola Lipnice

 

 – Zdravotník zotavovacích akcí: Český červený kříž (platná akreditace MŠMT) + neakreditované další kurzy první pomoci a urgentní medicíny 

 – Callanova metoda výuky anglického jazyka

 – Angloville (anglická vesnička) – kurz v konverzaci v anglickém jazyce v několika anglických dialektech s rodilými mluvčími (potvrzeno diplomem)

Jazykové dovednosti

 – Anglický jazyk: úroveň C1 – C2 (doloženo státní zkouškou)

 – Německý jazyk: úroveň A2

 – Polský jazyk: pasivní znalost

 – Italský jazyk: A1 (začátečník)

IT dovednosti

 – programy Microsoft office (word, excel, outlook, publisher)

 – Adobe Photoshop, InDesign, Corel Draw

 – CAT nástroje: SDL Trados

 – CMS nástroje: WordPress, Joomla, HTML jazyk

Odborné dovednosti

  – pedagogika a její disciplíny, didaktika anglického jazyka a dějepisu, lingvistika, mimoškolní pedagogika, základy psychologie

Zájmy v odborné oblasti (aktivní samostudium) 

 

 – obsahový marketing, školní psychologie, psychologie přesvědčování, psychoterapie (Eriksonova, Rogerovská psychoterapie), mentorování a coaching (praktikováno na anglických kempech Angloville)

Trávení volného času:

 – sport, turistika, zdravý životní styl (Ajurvéda), cestování, joga

 

O Mně                                     Blog